مریم گوشی رو برنمیداره . زنگ زدم لیلا گفت با عزیزم مطرح کن که برات شر نشه .فردا اخرین جلسه  کلاس روان آزمایی هست . و باید برم جزوه بگیرم :/ . 

عزیزم بر خلاف همیشه سرحال نبود همیشه بگو و بخندش به راه نبود 

روزگار گوز پیچیه بردار روزگار گوز پیچ

منبع : بهشتم باشعزیزم
برچسب ها :